„Земенея“ е малко семейно начинание, състоящо се от три основни елемента – мандра, кравеферма и ферма за дребен рогат добитък.

 

Мисията ни е да осигуряваме максимално висококачествени традиционни български продукти за трапезата на нашите клиенти. 

Отглеждаме свободно елитни крави, овце и кози за добив на възможно най-качествената млечна суровина. 

Грижим се за повече от 3000 декара обработваема земя и пасища, за да храним животните ни с възможно най-чистите фуражи.

Обрабоваме суровото мляко в модерно млекопреработвателно предприятие, отговарящо на всички европейски и световни изисквания.